Pravila korišćenja

Sajt www.mojkvadrat.rs omogućava korišćenje usluga i sadržaja portala na koji se primenjuju Pravila i uslovi korišćenja ovog portala.

Korisnici usluga portala Moj kvadrat postavljaju oglase, poruke, komentare, fotografije i druge materijale (u daljem tekstu: sadržaj). Svi korisnici portala imaju obavezu da obezbede tačnost i istinitost podataka koje objavljuju na portalu. Celokupan sadržaj koji je objavljen na ovaj način predstavlja odgovornost osobe ili pravnog lica koje je taj sadržaj postavio, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav sadržaj koji objavi, pošalje ili na drugi način učini dostupnim putem internet stranica. Korisnik sajta postavlja fotografiju za koju garantuje da predstavlja njegovo autorsko delo. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica snosi odgovornost za postavljanje spornog sadržaja i dužan je da pruži pravnu zaštitu portalu „Moj kvadrat“, kao i da nadoknadi eventualnu materijalnu štetu.

Website „Moj kvadrat“ ne garantuje za tačnost, istinitost, potpunost i verodostojnost oglasne poruke.
„Moj kvadrat“ zadržava pravo da ukloni sa sajta sve oglase koje imaju uvredljiv i nemoralan sadržaj za ostale korisnike ili klijente ili na bilo koji drugi način nisu u skladu sa zakonom, koji predstavljaju kršenje nekog autorskog ili srodnog prava. Strogo je zabranjeno objavljivanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su neistinite, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu trećim licima.

Nosilac autorskih prava na portalu Moj kvadrat je RDP B92 A.D. Autorska prava odnose se na sadržaj, tekst, slike, grafičke i druge prikaze i baze podataka koje su kreirali zaposleni, te neovlašćeno korišćenje, kopiranje, reprodukovanje, objavljivanje i preuzimanje bilo kog dela portala se smatra kršenjem autorskih prava B92.

Postavljanjem sadržaja na portal „Moj kvadrat“ korisnik je saglasan da podaci i informacije koji su objavljeni budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Podaci o korisnicima iz procesa registracije, kao i ostali podaci neće biti dostupni trećoj strani u skladu sa poštovanjem načela privatnosti, osim u slučaju grubog kršenja pravila i nezakonitih aktivnosti korisnika.

Moj kvadrat zadrzava pravo da u daljem korišćenju sadržaja portala onemogući korisnike koji krše Pravila korišćenja, na bilo koji način ometaju rad portala, vređaju prava drugih korisnika, zloupotrebljavaju objavljene podatke naročito u smislu neovlašćenog preuzimanja sadržaja objavljenog na portalu, pokušavaju da uspostave neovlašćen pristup zaštićenim delovima portala ili iniciraju aktivnost koja utiče na kvalitet ili remeti funkcionalnost usluga. Pored zabrane daljeg korišćenja sadržaja, od isključenog korisnika se može zahtevati naknada štete.

Portal „Moj kvadrat“ ne snosi odgovornost za nepravilno korišćenje sajtova i informacija do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, niti za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu.

Prilikom pristupanja sajtu www.mojkvadrat.rs korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja, kao i relevantne zakonske propise. Portal „Moj kvadrat“ zadržava pravo da uslove korišćenja promeni bez najave i u bilo koje vreme. Promene stupaju na snagu trenutkom objave na portalu.