Kako da kupite stan i dobijete 7.000 evra?

14.12.2021. 12:33
Autor:

Koja sve prava imamo pri kupovini nekretnine, odnosno da li nam država garantuje neku vrstu olakšice.

Prema aktuelnom zakonu i uredbama kojima je regulisana kupovina nekretnina, svi koji od 1. jula 2006. nisu pazarili nikakvu nekretninu, niti postali njen suvlasnik, prilikom kupovine stana dolaze na listu onih kojima je to prva nekretnina što znači i da imaju pravo na delimično oslobađanje poreza i na povraćaj PDV, piše B92.

Prosečan primer govori da za stan od oko 60 kvadrata, po ceni od 1.800 evra za kvadrat, umesto 10.800 evra za PDV, platićete 3.600 evra to jest biće vam vraćeno 7.200 evra. I taj novac država zaista i vrati, i to u roku od nekoliko meseci od kupovine stana.

Uslovi i pravila, pritom su vrlo decidna.

Prvi uslov, koji je već naveden, jeste da od 1. jula 2006. godine niste kupac nijedne nekretnine, i da je ta koju želite da kupite prva u vašem vlasništvu.

Takođe, vrlo je značajno da li je stan već bio u prometu ili se radi o novoj gradnji. Ukoliko kupujete stan u novoj gradnji, a stan pre toga nije bio u prometu, tada imate pravo na povraćaj PDV-a kao prvi kupac. U suprotnom nećete imati mogućnost da budete oslobođeni plaćanja poreza, koji iznosi 10 odsto ukupne vrednosti nekretnine. Pravo na ovo refundiranje PDV-a ima svako fizičko lice koje je državljanin Srbije, ima prebivalište u Srbiji i ima minimum osamnaest godina.

Još jedan uslov tiče se kvadrature stana na koju kupac ima pravo povraćaja PDV. Prvi kupac ima pravo na povraćaj PDV-a za površinu do 40 kvadrata, a svaki ukućanin na 15 kvadrata.

Poslužimo se jednim primerom kako bismo razjasnili. U slučaju da se odlučite da kupite stan površine 60 kvadrata - ako ćete u stanu živeti sa partnerom, sabira se i vaših 40 i njegovih 15 kvadrata na koje imate pravo na povraćaj, što znači da ćete imati obavezu da platite porez samo za preostalih 5 kvadrata.

Ipak, ovde postoji jedna mala začkoljica. Ako se članovi porodice odluče da povrate porez oni gube pravo da pri nekoj budućoj kupovini nekretnine ostvare pravo na odbitak.

Rokovi i dokumenta

Kupac može da podnese pismeni zahtev Poreskoj upravi 30 dana od potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora. Taj pismeni zahtev se zove RFN Obrazac-Zahtev kupca prvog stana na refundaciju.

Uz taj zahtev neophodno je da dostavite:

original izvoda iz matične knjige rođenih;
overen kupoprodajni ugovor od strane notara;
original uverenja o državljanstvu;
fotokopija lične karte kupca koja mora biti overena od strane ovlašćenog lica kao dokaz da kupac ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
fotokopija kartice na kojoj se jasno vidi broj tekućeg računa kupca;
izjava kupca da se radi o kupovini prvog stana overena kod notara;
potvrda od lokalne samouprave da nemate nekretninu u svom vlasništvu od 1. jula 2006. godine.

Ukoliko se i drugi ukućani odluče na povraćaj PDV-a, filijali je potrebno i da dostavite:

izvodi iz matične knjige rođenih;
izvod iz knjiga venčanih (za supružnika);
uverenje o državljanstvu;
fotokopija lične karte;
potvrda o prebivalištu;
uverenje da se na članove domaćinstva ne vodi nijedna nekretnina od 1.07.2006. godine.

Šta posle podnošenja zahteva?

Nakon što prikupite i predate sva potrebna dokumenta, poreski inspektor je zadužen da proveri da li su ista validna, to jest da su svi uslovi za povraćaj poreza ispunjeni. Inspektor takođe određuje iznos novca koji će vam država refundirati.

Ukoliko ste ispunili sve uslovi, u roku od mesec dana bi trebalo da bude sačinjeno krajnje rešenje o povraćaju poreza, a 15 dana nakon što dobije rešenje kupac može da očekuje isplatu novca na svoj dinarski račun.

Stara gradnja

U slučaju da se odlučite da kupite stan u staroj gradnji, nažalost nemate pravo na povraćaj poreza. Prema aktuelnom Zakonu, samo stanovi u novogradnji, to jest samo prilikom direktne kupovine stana od investitora vlasnik stiče pravo na ovu vrstu olakšice.

Jedino čega možete biti oslobođeni je porez na apsolutna prava koji iznosi 2,5 odsto od ukupne vrednosti nekretnine, ako je u pitanju prva nekretnina.

Foto: nateemee/freedigitalphotos.net
Izvor: B92.net/Biz